Домедична допомога

Курс підготовки "Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах (8 годин)"

Огляд курсу

1. Програма відповідає стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми BLS (basic life support) - основи підтримки життя (базисна допомога): практичні прийоми надання екстреної медичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних розладах.

Основними складовими частинами програми є: навчально-тематичний план; зміст програми з визначенням розділів, тем і елементів кожної теми; перелік практичних навичок, якими повинні володіти особи, які не мають медичної освіти.

2. Метою підготовки немедичних працівників є надання їм теоретичних знань і освоєння ними практичних навичок з основ підтримки життя (базова допомога), що відповідає вимогам міжнародної програми BLS (basic life support): надання домедичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних розладах.

3. Програма розрахована на немедичних працівників, професійна діяльність яких не передбачає ризику отримання травматичних пошкоджень, отруєнь: офісні працівники, працівники сфери послуг, викладачі, водії та інше.

4. Тривалість програми 8 годин. Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку осіб.

5. Програма теоретичного курсу охоплює: поняття про невідкладний стан людини, визначення ознак зупинки серця, порушення дихання, правила дотримання власної безпеки, виклику бригади швидкої медичної допомоги та рятувальників, порядок надання домедичної допомоги при зупинці серця та порушенні дихання.

Завданням практичних занять є освоєння і закріплення знань, отриманих на теоретичному курсі, оволодіння практичними навичками проведення серцево-легеневої реанімації дорослим, відновлення прохідності дихальних шляхів, вміння користуватися засобами, що входять до аптечок.

Програма складається з блоків, де розділ є складовою частиною програми і включає кілька тем. Тема - це частина розділу, яка об’єднує низку конкретних теоретичних і практичних навичок, кожна з яких є елементом теми і програми в цілому.

Для виконання програми у процесі навчання використовуються такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Практичні заняття проводяться у групах не більше ніж 10 осіб. Перед початком навчання можливе забезпечення слухачів необхідними методичними матеріалами.

Щоб отримати посвідчення про проходження курсу навчання, після закінчення теоретичної частини курсу слухач повинен обов’язково здати теоретичний тест, а після закінчення практичної частини - успішно здати практичний екзамен.

6. Після завершення програми кожен слухач повинен знати:

1) правила огляду місця події; правила дотримання власної безпеки при наданні домедичної допомоги;

2) методи оцінки ознак життя у постраждалих з раптовою зупинкою серця;

3) правила виклику екстреної медичної допомоги, правила спілкування з диспетчером;

4) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих;

5) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дітей;

6) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора;

7) ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

8) алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

9) ознаки гострого інфаркту міокарда та інсульту, принципи надання допомоги.

7. Щоб визначити початковий рівень знань слухачів, перед початком навчання проводиться тестування, аналіз якого дає можливість коригувати програму. Після закінчення навчання відбувається екзамен у формі тестування і виконання маніпуляцій (практична частина).

8. Зміст навчальної програми

1) Огляд місця події, обстеження постраждалого. Принципи надання домедичної допомоги. Алгоритм дій.

Теоретичне заняття. Актуальні питання раптової зупинки серця. Дотримання правил безпеки на місці події. Проведення первинного огляду постраждалого. Порядок взаємодії з диспетчером системи екстреної медичної допомоги.

Практичне заняття. Визначення можливих загроз на місці події. Порядок проведення первинного огляду.

2) Принципи проведення серцево-легеневої реанімації.

Теоретичні заняття. Ознаки порушень діяльності серцево-судинної системи. Причини та ознаки зупинки серця. Порядок (алгоритм) проведення серцево-легеневої реанімації залежно від віку постраждалого.

Поняття про автоматичний зовнішній дефібрилятор, порядок його використання при проведенні серцево-легеневої реанімації.

Практичне заняття. Відновлення прохідності дихальних шляхів. Оцінка наявності дихання. Проведення зовнішнього масажу серця. Проведення штучного дихання "з рота в рот". Застосування зовнішнього автоматичного дефібрилятора при проведенні серцево-легеневої реанімації. Надання постраждалому стабільного положення.

3) Домедична допомога при порушенні прохідності дихальних шляхів, підозрі на інсульт та інфаркт.

Теоретичні заняття. Поняття про гострий інфаркт міокарду та інсульт. Їхні ознаки, принципи надання домедичної допомоги. Причини виникнення та класифікація порушення прохідності верхніх дихальних шляхів. Алгоритм надання домедичної допомоги.

Практичне заняття. Відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп.

План курсу

 

Назва розділу, теми

Кількість навчальних годин

Всього

Теорія

Практика

1.

 

Огляд місця події, обстеження постраждалого. Принципи надання домедичної допомоги. Алгоритм дій

1,0

0,5

0,5

1) Причини раптової зупинки серця

 

0,5

 

2) Огляд місця події та обстеження постраждалого. Алгоритм дій

 

 

0,5

2.

 

Принципи проведення серцево-легеневої реанімації

4,0

1,0

3,0

 

1)

Основні принципи проведення серцево- легеневої реанімації

 

1,0

 

 

2)

Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих

 

 

1,0

 

3)

Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора

 

 

1,0

 

4)

Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дітей

 

 

1,0

3.

 

Домедична допомога при порушенні прохідності дихальних шляхів, підозрі на інсульт та інфаркт

1,5

0,5

1,0

 

1)

Алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у різних вікових групах

 

 

1,0

 

2)

Особливості надання допомоги постраждалим при підозрі на гострий інфаркт міокарду та інсульт

 

0,5

 

4.

 

Контроль знань

1,5

0,5

1,0

 

1)

Тестовий контроль знань

 

0,5

 

 

2)

Практичний екзамен

 

 

1,0

 

 

Всього

8,0

2,5

5,5

9. Після закінчення курсу слухач повинен уміти:

 1. визначати та оцінювати дихання у постраждалого з підозрою на раптову зупинку серця (потрійний прийом);
 2. відновлювати прохідність дихальних шляхів мануальним методом;
 3. відновлювати прохідність дихальних шляхів шляхом висування нижньої щелепи;
 4. виконувати натиснення на грудну клітину при здійсненні серцево-легеневої реанімації у дорослих;
 5. виконувати натиснення на грудну клітину при здійсненні серцево-легеневої реанімації у дітей;
 6. виконувати натиснення на грудну клітку при здійсненні серцево - легеневої реанімації у немовлят;
 7. проводити штучну вентиляцію легень у дорослих;
 8. проводити штучну вентиляцію легень у немовлят;
 9. відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів у дорослих;
 10. відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів у підлітків;
 11. відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів у немовлят;
 12. використовувати зовнішній автоматичний дефібрилятор при проведенні серцево-легеневої реанімації;
 13. надавати постраждалому стабільне положення.

10. Оцінювання практичних навичок